Όροι Χρήσης

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία «Wisetech» και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της φόρμας εγγραφής στο newsletter μόνο για τους εξής σκοπούς:

α) για να εξυπηρετήσουμε παραγγελίες προϊόντων μας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

β) για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς marketing δηλαδή για να σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση για τα νέα προϊόντα μας, καθώς και για εκδηλώσεις της εταιρείας μας και άλλες δραστηριότητές μας και

γ) για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο αίτημα σας στο πλαίσιο της εμπορικής μας δραστηριότητας.

Για καθέναν από αυτούς τους σκοπούς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται: στην περίπτωση

(α) μέχρι την διεκπεραίωση της εμπορικής συναλλαγής και για όσο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, στην περίπτωση

(β) μέχρι να μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε να απεγγραφείτε από τις ενημερώσεις και να μην τις λαμβάνετε πια και στη περίπτωση

(γ) μέχρι την διεκπεραίωση και επίλυση του αιτήματος σας.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος ktel.wisetech.gr έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεσμεύονται για την εφαρμογή των νόμων 2472/97 και και 3471/06, κατά τη χρήση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα της διαγραφής από το newsletter οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία προσωπικών σας δεδομένων από το δικτυακό τόπο ktel.wisetech.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.